การเข้าร่วมการแสดงนิทรรศการแฟชั่นระดับนานาชาติ The Korea Fashion & Culture Association 2018 International Fashion Art Biennale in Seoul with KIA

การเข้าร่วมการแสดงนิทรรศการแฟชั่นระดับนานาชาติ The Korea Fashion & Culture Association2018 International Fashion Art Biennale in Seoul with KIA ระหว่าง 18-26 ตุลาคม 2561

รองศาสตราจารย์ดร.พัดชา อุทิศวรรณกุล เข้าร่วมแสดงผลงานนิทรรศการในงาน 2018 International Fashion Art Biennale in Seoul with KIA. ภายใต้การกำกับดูแลของ Hongik University ระหว่างวันที่ 18 – 26 ตุลาคม 2018  เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการทางแฟชั่นร่วมกับมหาวิทยาลัยแฟชั่นต่างๆรวม 25 ประเทศ  เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับมหาวิทยาลัยแฟชั่นของประเทศต่างๆ ในระดับนานาชาติและเป็นการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงความร่วมมือในอนาคต