การเผยแพร่งานวิจัย ภายใต้ “โครงการทุนวัฒนธรรมท้องถิ่น สู่ธุรกิจศิลป์สากล” งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 10

การเผยแพร่งานวิจัย ภายใต้ “โครงการทุนวัฒนธรรมท้องถิ่น สู่ธุรกิจศิลป์สากล” งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ระหว่างวันที่ 16 – 22 สิงหาคม 2558

โครงการทุนวัฒนธรรมท้องถิ่น สู่ธุรกิจศิลป์สากล” เป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ผลงานวิจัยในเรื่อง หัตถานารีสู่วิถีเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ภายใต้สำนักวิจัย จุฬาฯ ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัล PLATINUM AWARD จากงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์