โครงการนิทรรศการแฟชั่น ZERO WASTE GLAM THE CREATION OF SUSTAINABLE FASHION BY PREEDA SRISUWAN

โครงการนิทรรศการแฟชั่น ZERO WASTE GLAM THE CREATION OF SUSTAINABLE FASHION BY PREEDA SRISUWAN วันที่ 26 เมษายน 2562 ณ อาคาร SIAM INNOVATION DISTRICT

แนวคิด

  การออกแบบจากผลงานการวิจัย นวัตกรรมแฟชั่นเพื่อความยั่งยืน ในคอลเลคชั่น ZERO-WASTE GLAM โดยนายปรีดา ศรีสุวรรณ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รศ.ดร. พัดชา อุทิศวรรณกุล คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากการศึกษาแนวคิดยั่งยืน แฟชั่นยั่งยืน แพทเทิร์นไร้เศษ สู่การทดลองและออกแบบผสมผสานแนวโน้วแฟชั่น ฤดูร้อน ปี ค.ศ. 2019 และแรงบันดาลใจเรื่อง SECRET GARDEN เป็นผลงานการออกแบบชุดเสื้อผ้าทั้งหมด 8 ลุค โอกาสการสวมใส่รูปแบบ ปาร์ตี้แวร์ โดยชุดเสื้อผ้าทั้งหมดถูกออกแบบให้ไม่มีการตัดผ้าทิ้งแม้แต่ 1%