โครงการนิทรรศการ ทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ธุรกิจศิลป์สากลModern I-SAN

โครงการนิทรรศการ ทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ธุรกิจศิลป์สากล Modern I-SAN ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2558  ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร

การนำเสนอผลงานวิจัยทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ธุรกิจศิลป์สากล ดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนา และรวมกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์หนึ่งตำลลหนึ่งผลิตภัณฑ์ Cluster OTOP ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อประยุกต์การใช้ทุนวัฒธนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นสิ่งทออีสานเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมทางแฟชั่น ทั้งเพื่ออนุรักษ์และเป็นรากฐานการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าแฟชั่นในระดับสากล