การแสดงนิทรรศการระดับนานาชาติ

โครงการความร่วมมือการแสดงนิทรรศการแฟชั่นระดับนานาชาติ ระหว่าง HONGIK UNIVERSITY ประเทศเกาหลีใต้ และสาขาแฟชั่นและสิ่งทอ ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการความร่วมมือการแสดงนิทรรศการแฟชั่นระดับนานาชาติ ระหว่าง HONGIK UNIVERSITY ประเทศเกาหลีใต้ และสาขาแฟชั่นและสิ่งทอ ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยTHE INTERNATIONAL FASHION EXHIBITION BETWEEN HONGIK & CHULALONGKORN UNIVERSITYระหว่างวันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เมืองนวัตกรรมแห่งสยาม (SIAM INNOVATION DISTRICT) โดยเป็นการเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายกับสถาบันต่างประเทศด้านแฟชั่น และนำเสนอผลงานของคณาจารย์ นิสิตและนักศึกษาแฟชั่นทั้งสองสถาบัน เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในการออกแบบแฟชั่นระดับสากล รวมถึงการวางแผนการพัฒนาการเรียนการสอนในอนาคตกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย   ภายในงานประกอบด้วย การเสวนาทางแฟชั่นจากผู้เชี่ยวชาญของทั้งสองประเทศ  การแสดงนิทรรศการผลงานการออกแบบแฟชั่นและการแสดงแฟชั่นโชว์ของ Hongik University ประเทศเกาหลีใต้ และคณะศิลปกรรมศาสตร์

การเข้าร่วมการแสดงนิทรรศการแฟชั่นระดับนานาชาติ The Korea Fashion & Culture Association 2018 International Fashion Art Biennale in Seoul with KIA

การเข้าร่วมการแสดงนิทรรศการแฟชั่นระดับนานาชาติ The Korea Fashion & Culture Association2018 International Fashion Art Biennale in Seoul with KIA ระหว่าง 18-26 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ดร.พัดชา อุทิศวรรณกุล เข้าร่วมแสดงผลงานนิทรรศการในงาน 2018 International Fashion Art Biennale in Seoul with KIA. ภายใต้การกำกับดูแลของ Hongik University ระหว่างวันที่ 18 – 26 ตุลาคม 2018 […]